Communities

Alumni kunnen op dit platform communities starten met betrekking tot actuele issues. In die communities vindt, o.l.v. de oprichter, uitwisseling van expertise plaats en worden meetings georganiseerd.
Doelstelling is om op een zelfgekozen terrein met elkaar tot vernieuwing of best practices te komen, dan wel om elkaar in een specifieke setting te ontmoeten.
Om een eigen community te starten kunt u met ons contact opnemen.

De Nieuwe Commissaris Emmaplein 2 1075 AW  Amsterdam 020 - 57 88 330 info@denieuwecommissaris.nl

Login als lid van DNC

Details vergeten?