De Tafel Next

De Tafel Next van DeNieuweCommissaris geeft een goede inleiding in het vak voor een startende toezichthouder, het geeft bestuurders die te maken hebben met toezichthouders inzicht in het perspectief van hun toezichthouders en het geeft meer inzicht in het vak voor hen die een toezichthoudende rol ambiëren. Tijdens deze cyclus van een zestal avonden wordt door een kennis- en een ervaringspartner steeds een ander onderwerp besproken.

 

Thema’s

  • Rol, vereisten aan en verwachtingen van een commissaris
  • Governance, effectiviteit, informatievoorziening en cultuur & gedrag (‘tone at the top’)
  • Risicomanagement, de auditcommissie en de relatie met de accountant
  • De rol als werkgever en Stakeholder- en reputatiemanagement
  • Innovatie, disruptie en nieuwe business- en verdienmodellen
  • Board dynamiek en profiel Nieuwe Commissaris

 

Deelname

Eindverantwoordelijke bestuurders, directieleden, vertrouwd met board dynamics, ambitieus, bezig met oriëntatie op non-executive uitbreiding of startende toezichthouder, nieuwsgierig, open om te sparren en op zoek naar concretisering van hun ambitie.

Tijdens de werksessie zal worden gedineerd zoals dat ook gebruikelijk is bij De Tafel van DeNieuweCommissaris. Per sessie is plaats voor circa 12 deelnemers.

 

Kosten

De kosten voor de Tafel Next zijn € 5.950 vrijgesteld van btw, inclusief literatuur en diner.

De studiebelasting bestaat uit 6 avonden van 4 uur en een voorbereiding van ca 4 uur per sessie.

Voor vragen en aanmelding kunt contact met ons opnemen.

Start data

  • Tafel Next 29 –  8 april 2020
  • Tafel Next 30 – 2 juni 2020
  • Tafel Next 31 –  14 september 2020

     
   
De Nieuwe Commissaris Van Bergenlaan 6 2242 PV  Wassenaar 06 - 21 548 243 info@denieuwecommissaris.nl    

Login als lid van DNC

Details vergeten?

Spring naar toolbar