Search

De vraag naar commissarissen met een ‘zwaar’ profiel groeit, o.a. doordat de druk op organisaties toeneemt en er meer eisen worden gesteld aan toezicht. Bovendien moet de samenstelling van de Raad passen bij de strategische uitdagingen. Naast ervaring als toezichthouder is daarom vaak aanvullende expertise gewenst op kennisgebieden als ICT, HR, nieuwe media of verandermanagement. Het eigen netwerk is daarbij meestal niet meer toereikend. DeNieuweCommissaris identificeert een nieuwe generatie toezichthouders en leidt hen op.

 

Onze kandidaten

Bij DeNieuweCommissaris staan continue ontwikkeling, het trainen van vaardigheden en evaluatie centraal. De kandidaten hebben deelgenomen aan onze Tafel-cyclus en ons programma van permanente educatie en assessment. Kandidaten ontwikkelen daarmee een duidelijk profiel en een uitgesproken mening over hoe zij waarde kunnen toevoegen in een Raad.

 

Onze werkwijze

Een kandidaat moet de dynamiek en samenstelling van de Raad verrijken. Daarom kijken wij eerst naar de gewenste board dynamiek en samenstelling en daarna naar mogelijke profielen. Wij stellen op basis van een intake en omgevingsonderzoek vervolgens een longlist op van kandidaten, begeleiden het selectieproces naar een shortlist en geven advies, mogelijk op basis van assessments. Tevens stellen wij kandidaten in staat om hun due diligence goed voor te bereiden, en is helder welke toegevoegde waarde verwacht wordt.

Aan kandidaten bieden wij onze permanente educatie en zij blijven zich zo bekwamen. Ook is uiteraard in het verlengde hier van een (Raad)lidmaatschap (Board Membership) in te vullen.

> Lidmaatschap

     
   
De Nieuwe Commissaris Van Bergenlaan 6 2242 PV  Wassenaar 06 - 21 548 243 info@denieuwecommissaris.nl    

Login als lid van DNC

Details vergeten?

Spring naar toolbar